Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Què és l'IVA?

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta perquè recau sobre una manifestació indirecta de la capacitat econòmica, concretament, el consum de béns i serveis.

Aquesta imposada grava tres classes d'operacions diferents, a saber:

  1. Entregues de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals en el desenvolupament de la seva activitat.

  2. Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris, professionals o persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals, encara que a vegades poden ser realitzades per particulars (per exemple, adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous).

  3. Importacions de béns, sigui quin sigui qui les realitzi, ja sigui empresari, professional o particular.