Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempcions en operacions mèdiques i sanitàries

Estan exemptes les següents operacions:

  • Els serveis d'hospitalització o assistència sanitària i els altres directament relacionats amb els mateixos realitzats per Entitats de dret públic o per entitats o establiments privats en règim de preus autoritzats o comunicats.

  • L'assistència a persones físiques per professionals metges o sanitaris que consisteixin en diagnòstic, prevenció i tractament de malalties.

És indiferent qui sigui el pagador o cobrador del servei. Estan exempts els serveis prestats per un professional mèdic o sanitari, tant quan aquests li siguin abonats pel pacient com si són abonats per una societat mèdica o per l'hospital titular de l'activitat sanitària.

Exemples:

  • Els serveis mèdics oferts al marge o independentment d'un tractament mèdic, com poden ser les operacions de cirurgia estètica, estan subjectes i no exempts de l'IVA.

  • Els digitopuntores, acupuntors, naturòpates i masoterapistas no s'inclouen entre els professionals metges o sanitaris d'acord amb el nostre ordenament jurídic vigent i els serveis prestats en l'exercici de les seves respectives professions estan subjectes i no exempts de l'impost.

  • Les entregues de sang, plasma sanguini i altres fluids, teixits i altres elements del cos humà per a fins mèdics o d'investigació estan subjectes i exempts de l'IVA.

  • Els serveis d'estomatòlegs, odontòlegs, mecànics dentistes i protètics dentals i l'entrega, reparació i col·locació de pròtesi dentals i ortopèdies maxil·lars realitzades pels mateixos, sigui quina sigui la persona a càrrec del qual es realitzin aquestes operacions estan subjectes i exempts de l'IVA.

  • El transport de malalts o ferits en ambulàncies o vehicles especialment adaptats per això estan subjectes i exempts de l'IVA.