Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Substitució del destinatari inicial dels béns transferits

La nova regulació permet la substitució del destinatari inicial per un altre empresari o professional, dins el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació, sempre que es compleixin les següents condicions:

  • Que el venedor inclogui la substitució en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

  • Que es compleixin les altres condicions previstes en l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna» (en particular, l'existència d'un acord de venda de béns en consigna entre el venedor i el substitut).

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, el substitut adquireixi el poder de disposició dels béns, s'entendrà que en el territori d'aplicació de l'Impost es realitza una entrega de béns a la que resultarà aplicable l'exempció prevista en l'article 25 la LIVA.

Des de l'altra perspectiva, en el cas de béns transferits des d'un altre estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a aquest territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, el substitut adquireixi el poder de disposició dels béns, s'entendrà que en el territori d'aplicació de l'Impost es realitza una adquisició intracomunitària de béns.

La substitució haurà d'incloure's en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries i en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.