Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

Requisit necessari: la intenció de destinar els béns i serveis adquirits a l'activitat econòmica ha de confirmar-se per elements objectius.

No poden efectuar aquestes deduccions els empresaris que hagin d'aplicar el règim especial del recàrrec d'equivalència.

L'aplicació d'aquestes deduccions té els mateixos efectes que la renúncia al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, no podent acollir-se a aquest règim fins que transcorrin tres anys.

Es considera primer any de realització d'entregues de béns o prestacions de serveis aquell en el que es comience l'exercici habitual d'aquestes operacions, sempre que l'inici de les mateixes tingui lloc abans del dia 1 de juliol i, en un altre cas, l'any següent.