Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Subjecte passiu

El subjecte passiu en les entregues d'or d'inversió gravades per haver-se efectuat la renúncia a l'exempció és l'empresari o professional per a qui s'efectuï l'operació gravada.