Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial de l'or d'inversió

Es configura com un règim especial obligatori sens perjudici de la possibilitat de renúncia operació per operació.

L'aplicació d'aquest règim suposa que les operacions amb or d'inversió estan amb caràcter general exemptes de l'impost, amb limitació parcial del dret a deducció.

El règim especial de les operacions amb or d'inversió es considera sector diferenciat de l'activitat empresarial o professional.

  1. Concepte d'or d'inversió
  2. Exempció de determinades operacions amb or d'inversió
  3. Renúncia a l'exempció
  4. Deduccions
  5. Subjecte passiu
  6. Obligacions formals