Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Quotes meritades per operacions corrents

La quota meritada per operacions corrents serà la suma de les quanties corresponents als mòduls previstos per a l'activitat. La quantia dels mòduls es calcularà multiplicant la quantitat assignada a cada mòdul pel nombre d'unitats de la mateixa empleades.