Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte de pagament transfronterer

Un pagament es considerarà transfronterer quan l'ordenant estigui ubicat en un Estat membre i el beneficiari estigui situat en un altre Estat membre o en un país o territori tercer.

A aquests efectes, es considera que l'ordenant es troba ubicat en l'Estat membre que correspongui:

  1. Al número IBAN del compte de pagament de l'ordenant o a qualsevol altre mitjà identificatiu que permeti identificar inequívocament i proporcionar la ubicació de l'ordenant, o en absència d'aquests mitjans identificatius.

  2. Al codi BIC o a qualsevol altre codi identificador de l'entitat que identifiqui inequívocament i proporcioneu la ubicació del proveïdor de serveis de pagament que actuï en nom de l'ordenant.

Pel que fa al beneficiari, es considerarà que està ubicat en l'Estat membre o tercer territori o país que correspongui:

  1. Al número IBAN del compte de pagament del   beneficiari  o a qualsevol altre mitjà identificatiu que permeti identificar inequívocament i proporcionar la ubicació del beneficiari, o en absència d'aquests mitjans identificatius.

  2. Al codi BIC o a qualsevol altre codi identificador de l'entitat que identifiqui inequívocament i proporcioneu la ubicació del proveïdor de serveis de pagament que actuï en nom del beneficiari.

• Pagaments transfronterers exclosos de l'obligació de declaració

No es declararan els pagaments transfronterers quan, en el transcurs d'un trimestre natural, el proveïdor de serveis de pagament no presti al mateix beneficiari serveis de pagament que corresponguin a més de 25 pagaments transfronterers.