Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00045 Inversions anticipades-reserva inversions en les Canàries (article 27.11 Llei 19/1994)

Hauran de marcar aquesta casella els contribuents que realitzin inversions anticipades de futures dotacions a la reserva de les Canàries, i que conjuntament amb la seva declaració de l'Impost sobre Societats deguin comunicar la seva materialització i sistema de finançament en els termes establerts a l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

Els contribuents que marquin aquesta casella hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.

Pot consultar les particularitats de la Reserva per a inversions en les Canàries en el Capítol 12 d'aquest Manual pràctic.