Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres a les Canàries (art. 36.2 LIS i DONA 14a Llei 19/1994)

Les entitats que compleixin els requisits generals establerts a l'article 36.2 de la LIS, podran aplicar la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada, realitzades a les Canàries.

Pot consultar els límits i especialitats d'aquesta deducció en el Capítol 12 d'aquest Manual pràctic.