Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Increment per incompliment dels requisits exigits a les SOCIMI

Les entitats que apliquin i/o hagin aplicat el règim fiscal especial de les SOCIMI y hagin incomplert el termini de 3 anys de permanència que es refereix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, o passin a tributar per un altre règim diferent en l'Impost sobre Societats abans que es compleixi el referit termini de tres anys, hauran de realitzar les regularitzacions pertinents en els termes de l'article 125.3 de la LIS.

Emplenament del model 200

Aquestes regularitzacions s'hauran d'incloure en les caselles [00633] i [00642] «Increment per incompliment de requisits SOCIMI» de la pàgina 14 bis del model 200.

Pot consultar el procediment de regularització per incompliment dels requisits exigits a les SOCIMI en l'apartat dedicat a aquestes entitats en el Capítol 10 d'aquest Manual pràctic.