Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

2.Béns integrants del Patrimoni Històric de les Comunitats Autònomes

Normativa:Art. 4.Dos Llei Imposat Patrimoni

Estan exempts els béns integrants del Patrimoni Històric de les Comunitats Autònomes, que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb l'establert en les seves normes reguladores.