Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Exempcions generals de l'article 4 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni

Normativa: Art. 4 Llei Impost Patrimoni

Important: en relació amb  els béns i drets exempts que  han d'incloure's en la declaració de l'impost sobre el patrimoni, han d'assenyalar-se  les següents: la relació i valoració dels elements patrimonials exempts que corresponguin al patrimoni empresarial o professional,  les participacions exemptes en entitats amb o sense cotització en mercats organitzats i  l'habitatge habitual del contribuent. La resta d'elements patrimonials exempts no han d'incloure's en la declaració.

  1. 1. Béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol
  2. 2. Béns integrants del Patrimoni Històric de les Comunitats Autònomes
  3. 3. Determinats objectes d'art i antiguitats
  4. 4. Aixovar domèstic
  5. 5. Drets de contingut econòmic
  6. 6. Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial
  7. 7. Valors pertanyents a no residents
  8. 8. Patrimoni empresarial i professional
  9. 9. Participacions en determinades entitats
  10. 10. Habitatge habitual del contribuent