Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

9. Participacions en determinades entitats

Normativa : Art. 4.Vuit.2 Llei Impost Patrimoni. Vegeu també els arts 4 a 6 del Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni.

Estan exemptes les participacions en determinades entitats, amb o sense cotització en mercats organitzats, excloses les participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva  que compleixin els requisits i condicions que s'indiquen a continuació i fins a la quantia exempta que es comenta també en un dels apartats següents:

  1. Requisits i condicions perquè resulti d'aplicació l'exempció
  2. Quantia exempta
  3. Exemple: Exempció de participacions en determinades entitats