Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

6. Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial

Normativa: Art. 4.Sis Llei Imposada Patrimoni

Estan exempts els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentre romanguin  en el patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no estiguin afectes  a activitats empresarials.

Precisions:

  • La propietat industrial protegeix marques i noms comercials, patents i models d'utilitat, dissenys industrials i topogràfiques de semiconductors (Font: Oficina Espanyola de patents i marques).

  • La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars (artistes, productors, organismes de radiotelevisió..) respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació, i amb ella es pretén protegir les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà, com ara llibres, escrits, composicions musicals, obres dramàtiques, coreografies, obres audiovisuals, escultures, obres pictòriques, plans, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador i bases de dades. També protegeix les interpretacions artístiques, els fonogrames, els gravacions audiovisuals i les emissions de radiodifusió. (Font: Ministeri de Cultura i Esport).