Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

6.Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial

Normativa:Art. 4.Seis Llei Imposat Patrimoni

Estan exempts els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentre romanguin en el patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no siguin afectes a activitats empresarials.

Precisions:

  • La propietat industrial protegeix marques i noms comercials, patents i models d'utilitat, dissenys industrials i topogràfiques de semiconductors (Font:Oficina Espanyola de patents i marques).

  • La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars (artistes, productors, organismes de radiotelevisió..)respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació, i amb ella es pretén protegir les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades a qualsevol medi, tals com llibres, escrits, composicions musicals, obres dramàtiques, coreografies, obres audiovisuals, escultures, obres pictòriques, plans, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador i bases de dades.També protegeix les interpretacions artístiques, els fonogrames, els enregistraments audiovisuals i les emissions de radiodifusió.(Font:Ministeri de Cultura i Esport).