Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

4.Aixovar domèstic

Normativa:Art. 4.Cuatro Llei Imposat Patrimoni

Està exempt l'aixovar domèstic, entenent-se com a tal els efectes personals i de la llar, estris domèstics i altres béns mobles d'ús particular del subjecte passiu

S'exceptuen: 

  • Les joies,

  • Les pells de caràcter sumptuari, automòbils,

  • Els vehicles de dos o tres rodes amb cilindrada igual o superior a 125 centímetres cúbics,

  • Les embarcacions d'esbarjo o d'esports nàutics,

  • Les aeronaus, i

    Vegeu sobre això en les regles de valoració dels béns i drets del Capítol 3 d'aquest Manual l'apartat "Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus".

  • Els objectes d'art i antiguitats.

    Vegeu sobre això en les regles de valoració dels béns i drets del Capítol 3 d'aquest Manual l'apartat "Objectes d'art i antiguitats".