Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

4. Aixovar domèstic

Normativa: Art. 4.Quatre Llei Impost Patrimoni

Està exempt l'aixovar domèstic, entenent-se com a tal els efectes personals i de la llar, estris  domèstics i altres béns mobles d'ús particular del subjecte passiu

S' exceptuen:

  • Les joies,

  • Les pells de caràcter sumptuari, automòbils,

  • Els vehicles de dos o tres rodes amb cilindrada igual  o superior a 125 centímetres cúbics,

  • Les embarcacions d'esbargiment o d'esports nàutics,

  • Les  aeronaus, i

    Vegeu sobre això en les regles de valoració dels béns i drets del Capítol 3 d'aquest Manual l'apartat"Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus".

  • Els objectes d'art i antiguitats.

    Vegeu sobre això en les regles de valoració dels béns i drets del Capítol 3 d'aquest Manual l'apartat"Objectes d'art i antiguitats".