Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.2.2.Requisits previs per utilitzar aquesta via

Es poden consultar en l'apartat “3.1.2.Requisits per utilitzar la via de CESIINova finestra, per ser els mateixos requisits, amb l'excepció que en aquesta via cada usuari autoritzat ha de disposar d'un Certificat Electrònic d'Empleat Públic o unCertificat de Representant de Persona jurídica (no s'admet Certificat de Persona Física).A més, es manté la possibilitat d'accedir amb Certificat de Persona Jurídica fins que caduquin.

Aquesta via de cessió d'informació s'utilitzarà en el marc de l'article 95.1.k) LGT, és a dir, per evitar el requeriment de certificats en paper als ciutadans.