Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.5. Servei d'Auditoria Interna

El Servei d'Auditoria Interna és l'òrgan de control intern de l'Agència Tributària. Depèn del president de l'Agència Tributària, qui exerceix la seva direcció, bé directament, bé a través de Director General de l'Agència Tributària. Entre d'altres, desenvolupa les següents funcions:

  1. 4.5.1. Control intern
  2. 4.5.2. Incompatibilitats i investigació de conductes
  3. 4.5.3. Seguretat de la informació. Control d'accessos