Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.4. Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari

  1. 3.4.1. Suspensió provisional de l'ingrés
  2. 3.4.2. Sol·licitud de suspensió de l'ingrés