Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.9. Rendiments procedents d'assegurances de vida, dipòsits i contractes financers que instrumentin plans d'estalvi a llarg termini

Només s'haurà d'incloure en aquest apartat aquest tipus de rendiments si s'instrumenten plans d'estalvi a llarg termini i aquest és rescatat anticipadament i s'obtenen rendiments negatius.