Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.Rendiments del capital mobiliari

  1. 7.3.1.Individualització i atribució de les rendes
  2. 7.3.2.Ingressos íntegres del capital mobiliari
  3. 7.3.3.Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l'estalvi
  4. 7.3.4.Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general