Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3. Rendiments del capital mobiliari

  1. 7.3.1. Individualització i atribució de les rendes
  2. 7.3.2. Ingressos íntegres del capital mobiliari
  3. 7.3.3. Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi
  4. 7.3.4. Rendiments de capital mobiliari a integrar en la base imposable general