Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7. Emplenament IRPF (I)

  1. 7.1. Dades identificatives
  2. 7.2. Rendiments del treball personal
  3. 7.3. Rendiments del capital mobiliari
  4. 7.4. Rendiments derivats d'immobles
  5. 7.5. Rendiments d'activitats econòmiques