Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4. Rendiments derivats d'immobles

  1. 7.4.1. Imputació de rendes immobiliàries. Supòsits en els que és procedent la imputació
  2. 7.4.2. Individualització
  3. 7.4.3. Renda imputada
  4. 7.4.4. Municipis amb valor cadastral revisat 2008-2018
  5. 7.4.5. Drets d'aprofitament per torns de béns immobles
  6. 7.4.6. Rendiments del capital immobiliari