Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.Rendiments de capital immobiliari

  1. 7.4.6.1.Concepte i individualització i atribució de rendes
  2. 7.4.6.2.Ingressos íntegres (Capital immobiliari)
  3. 7.4.6.3.Despeses deduïbles
  4. 7.4.6.4.Reducció per arrendament d'habitatges
  5. 7.4.6.5.Reducció dels rendiments irregulars
  6. 7.4.6.6.Emplenament pàgina 5