Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6. Rendiments del capital immobiliari

  1. 7.4.6.1. Concepte i individualització i atribució de rendes
  2. 7.4.6.2. Ingressos íntegres (Capital immobiliari)
  3. 7.4.6.3. Despeses deduïbles
  4. 7.4.6.4. Reducció per arrendament d'habitatges
  5. 7.4.6.5. Reducció dels rendiments irregulars
  6. 7.4.6.6. Emplenament pàgina 5