Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.6.Emplenament pàgina 5

  1. 7.4.6.6.1.Apartat C:rendes immobiliàries imputades i rendiments de capital immobiliari
  2. 7.4.6.6.2.Apartat D:relació de béns immobles urbans afectes a activitats econòmiques o objecte d'arrendament de negoci