Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.6. Emplenament pàgina 5

  1. 7.4.6.6.1. Apartat C: rendes immobiliàries imputades i rendiments de capital immobiliari
  2. 7.4.6.6.2. Apartat D: relació de béns immobles urbans afectes a activitats econòmiques o objecte d'arrendament de negoci