Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5. Rendiments d'activitats econòmiques

  1. 7.5.1. Qüestions generals
  2. 7.5.2. Règim d'estimació directa. Modalitat normal i modalitat simplificada
  3. 7.5.3. Règim d'estimació objectiva (excepte activitats agrícoles, ramaderes i forestals)
  4. 7.5.4. Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva