Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.Rendiments d'activitats econòmiques

  1. 7.5.1.Qüestions generals
  2. 7.5.2.Règim d'estimació directa.Modalitat normal i modalitat simplificada
  3. 7.5.3.Règim d'estimació objectiva (excepte activitats agrícoles, ramaderes i forestals)
  4. 7.5.4.Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva