Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.Qüestions generals

  1. 7.5.1.1.Concepte d'activitats econòmiques
  2. 7.5.1.2.Individualització
  3. 7.5.1.3.Imputació temporal
  4. 7.5.1.4.Obligacions comptables i registrals
  5. 7.5.1.5.Empreses de reduïda dimensió
  6. 7.5.1.6.Operacions vinculades