Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.10. Reducció per a activitats econòmiques exercides en el terme municipal de Lorca

Com a conseqüència dels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca (Murcia), durant l'exercici 2018 els contribuents que desenvolupin una activitat en el terme municipal de Lorca podran aplicar una reducció del 20 per cent del rendiment net de mòduls.

No obstant això, en el supòsit d'haver estat autoritzada de manera individualitzada una reducció de signes, índexs o mòduls l'any 2018 per circumstàncies excepcionals, els contribuents afectats podran optar per aplicar la reducció aprovada individualment o la reducció del 20 per 100 d'aquest apartat.

Important:

Si en la finestra “Informació relativa a l'activitat ”ha seleccionat la clau 2 haurà de complimentar la casella  0155 indicant l'import de la reducció que correspongui a la part del rendiment net reduït de l'activitat desenvolupada a Lorca.