Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.13. Altres percepcions empresarials

El rendiment net de mòduls haurà d'incrementar-se, si escau, en l'import percebut per unes altres percepcions empresarials, com les subvencions corrents o de capital.

Atenció: les prestacions percebudes de la Seguretat Social per incapacitat temporal,  risc durant l'embaràs o invalidesa provisional tributen com a rendiments del treball.