Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.4.Criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments

Marcaran la  casella 0158  si desitgen optar pel criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments.

Atenció:Aquesta opció ha de referir-se necessàriament a totes les activitats desenvolupades pel mateix titular.