Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.9. Reducció de caràcter general

El rendiment net positiu calculat conforme al que preveu els apartats anteriors, podrà reduir-se en un 5 per 100.