Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.4. Criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments

Marcaran aquesta casella els titulars d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals que optin o hagin optat pel criteri d'imputació tempora de cobraments i pagaments.

Atenció: aquesta opció ha de referir-se necessàriament a totes les activitats desenvolupades pel mateix titular.