Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.8.Reducció de caràcter general

El rendiment net de mòduls calculat conforme al previst en els apartats anteriors, podrà reduir-se en un 5 per 100.

El rendiment net de mòduls, així calculat, es tindrà en compte per a l'aplicació, en el seu cas, de la reducció de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (agricultors joves).