Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.22. Per quantitats procedents d'ajuts públics concedides per la Generalitat en el marc del que disposa la Llei 6/2009 de 30 de juny, de la Generalitat de protecció a la maternitat

Per quantitats procedents d'ajuts públics concedides per la Generalitat en el marc del que disposa la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat: 270 euros per cada contribuent.

EMPLENAMENT: Si compleix els requisits per aplicar la deducció haurà de marcar amb una "X" la casella de la finestra de la captura de dades.