Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.2.1. Contribuent, primer cessionari i ocupador

PERSONA O ENTITAT PRIMERA CESSIONÀRIA DELS DRETS D'IMATGE

S'indicarà el NIF o denominació de la persona o entitat, resident o no resident, a qui el contribuent hagués cedit el dret a l'explotació de la imatge o hagués consentit o autoritzat la seva utilització (art. 92.1.a) Llei).

PERSONA O ENTITAT AMB LA QUE EL CONTRIBUENT MANTÉ RELACIÓ LABORAL

S'indicarà el NIF o denominació de la persona o entitat amb la que es mantingui relació laboral, que hagi obtingut, directament o a través de persones o entitats vinculades, la cessió del dret a l'explotació o el consentiment o autorització per a la utilització de la imatge del contribuent (art.92.1.c) Llei).