Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1. Règims especials

  1. 8.1.1. Règim especial d'atribució de rendes
  2. 8.1.2. Imputacions d'agrupacions d'interès econòmic i unions temporals d'empreses
  3. 8.1.3. Imputacions de rendes positives en el règim de transparència fiscal internacional
  4. 8.1.4. Imputacions de rendes per cessió de drets d'imatge
  5. 8.1.5.Imputació de rendes per la participació en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals