Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.1. Règim especial d'atribució de rendes

  1. 8.1.1.1. Entitats en règim d'atribució de rendes
  2. 8.1.1.2. Càlcul de la renda atribuïda i pagaments a compte
  3. 8.1.1.3. Obligacions d'informació de les entitats en atribució de rendes
  4. 8.1.1.4. Emplenament