Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.2.Emplenament

  1. 8.1.4.2.1.Contribuent, primer cessionari i ocupador
  2. 8.1.4.2.2.Imputació de rendes