Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.2. Dates de transmissió i d'adquisició

Per al correcte càlcul del guany o pèrdua patrimonial hauran d'indicar-se les dates de l'adquisició i de la transmissió del bé o dret.