Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.2.Fechas de adquisición y transmisión

Per al correcte càlcul del guany o pèrdua patrimonial s'hauran d'indicar les dates de l'adquisició i de la transmissió del bé o dret.