Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.5.2.Emplenament G5

G5 Règim Especial de fusions, escissions i canvi de valors d'entitats no residents a Espanya

Només complimentaran aquest apartat els contribuents que, sent socis d'entitats no residents a Espanya s'hagin vist afectades durantes l'exercici 2018 per operacions de fusió, escissió i canvi de valors i les esmentades entitats.Haurà d'indicar el contribuent soci de l'entitat, i el nombre d'operacions realitzades en  aquest règim especial.