Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.5.2. Emplenament G5

G5 Règim especial de fusions, escissions i bescanvi de valors d'entitats no residents a Espanya

Només complimentaran aquest apartat els contribuents que, essent socis d'entitats no residents a Espanya s'hagin vist afectades durantes l'exercici 2018 per operacions de fusió, escissió i bescanvi de valors e aquestes entitats. Haurà d'indicar el contribuent soci de l'entitat, i el nombre d'operacions realitzades en  aquest règim especial.