Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.5. Apartat G5: exempció per reinversió: transmissió de l'habitatge habitual

  1. 8.2.6.5.1. Règim especial d'entitats no residents
  2. 8.2.6.5.2. Emplenament G5