Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.5.Apartat G5:exempció per reinversió:transmissió de l'habitatge habitual

  1. 8.2.6.5.1.Règim especial d'entitats no residents
  2. 8.2.6.5.2.Emplenament G5