Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.1.2. Quota íntegra autonòmica

El càlcul de la quota íntegra autonòmica corresponent a la base liquidable general es realitzarà de la següent manera:

  1. A la base liquidable general (sense descomptar l'import del mínim personal i familiar) se li aplicaran els tipus corresponents a l'escala autonòmica o complementària de l'impost.

  2. S'aplicarà la mateixa escala a la part de base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar.

  3. Es restarà a la quota resultant de l'apartat 1; la quota resultant de l'apartat 2;.

L'escala autonòmica per a residents a l'estranger serà:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUCÍA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00
20.200,00 2.175,00 7.800,00 15,00
28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50
35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00
50.000,00 7.345,00 10.000,00 19,50
60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50
120.000,00 23.395,00 En endavant 25,50

COMUNITAT AUTÓNÓMA D'ARAGÓN

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 13.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 En endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 En endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS

Escales autonòmiques aplicables en l'exercici 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 En endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75   5.257,20 12,00
17.707,21 1.813,61 15.300,00 14,00
33.007,21 3.955,61 20.400,00 18,50
53.407,21 7.729,61 36.592,80 23,50
90.000,01 16.382,92 En endavant 24,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

Escala autonòmica per a l'any  2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LEÓN

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,02 18,50
53,407,20 7.581,08 En endavant 21,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA:

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50
120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50
175.000,20 35.283,36 en endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00        0,00 12.450,00 09,50
12.450,00  1.882,75  7.750,00 12,50
20.200,00  2.151,50  4.000,00 15,50
24.200,00  2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00  4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00  9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.000,00 24.122,50 En endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Tipus de gravamen autonòmic aplicable als contribuents de la qual base liquidable general sigui igual o inferior a 17.707,20 = 11,50%

Escala autonòmica aplicable als contribuents de la qual base liquidable general sigui superior a 17.707,20:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38  7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88  7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 En endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00 1.120,50   5.257,20 11,20
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90
53,407,20 7.395,81 En endavant 21,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MÚRCIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00  7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50
60.000,00 9.422,75 En endavant 23,50

C OMUNIDAD AUTÒNOMA DE LA RIOJA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00  1.182,75  7.750,00 11,60
20.200,00  2.081,75 15.000,00 14,60
35.200,00  4.271,75 14.800,00 18,80
50.000,00  7.054,75 10.000,00 19,50
60.000,00  9.004,75 60.000,00 23,50
120.000,00 23.104,75 En endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

 

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

         0,00

       0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

4.550,00

11,00

17.000,00

1.745,50

13.000,00

13,90

30.000,00

3.552,50

20.000,00

18,00

50.000,00

7.152,50

15.000,00

23,50

65.000,00

10.677,50

15.000,00

24,50

80.000,00

14.352,50

40.000,00

25,00

120.000,00

24.352,50

En endavant

25,50

CONTRIBUENTS RESIDENTS A CEUTA I MELILLA

L'escala a aplicar als residents en les dues ciutats autònomes per a l'exercici 2018 serà la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,50
60.000,00 8,992,75 En endavant 22,50

Tipus mitjà de gravamen autonòmic

S'entendrà per tipus mitjà de gravamen autonòmic o complementari el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l'aplicació de l'escala autonòmica o complementària, prevista en l'article 74 de la Llei de l'impost, per la base liquidable general.

El tipus mitjà de gravamen autonòmic s'expressarà amb dos decimals.