Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.1.2.Quota íntegra autonòmica

El càlcul de la quota íntegra autonòmica corresponent a la base liquidable general es realitzarà de la següent forma:

  1. A la base liquidable general (sense descomptar l'import del mínim personal i familiar) se li aplicaran els tipus corresponents a l'escala autonòmica o complementària de l'impost.

  2. S'aplicarà la mateixa escala a la part de base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar.

  3. Es restarà a la quota resultant de l'apartat 1;la quota resultant de l'apartat 2;.

L'escala autonòmica para residents a l'estranger serà:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00
20.200,00 2.175,00 7.800,00 15,00
28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50
35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00
50.000,00 7.345,00 10.000,00 19,50
60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50
120.000,00 23.395,00 D'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÓNÓMA D'ARAGÓ

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 13.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 D'ara endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 D'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS

Escales autonòmiques aplicables a l'exercici 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 D'ara endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75   5.257,20 12,00
17.707,21 1.813,61 15.300,00 14,00
33.007,21 3.955,61 20.400,00 18,50
53.407,21 7.729,61 36.592,80 23,50
90.000,01 16.382,92 D'ara endavant 24,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 D'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

Escala autonòmica per a l'any  2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA I LLEÓ

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,02 18,50
53,407,20 7.581,08 D'ara endavant 21,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA:

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50
120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50
175.000,20 35.283,36 en endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00        0,00 12.450,00 09,50
12.450,00  1.882,75  7.750,00 12,50
20.200,00  2.151,50  4.000,00 15,50
24.200,00  2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00  4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00  9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.000,00 24.122,50 D'ara endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Tipus de gravamen autonòmic aplicable als contribuents la base liquidable general dels quals sigui igual o inferior a 17.707,20 = 11,50 %

Escala autonòmica aplicable als contribuents la base liquidable general dels quals sigui superior a 17.707,20:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38  7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88  7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 D'ara endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00 1.120,50   5.257,20 11,20
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90
53,407,20 7.395,81 D'ara endavant 21,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MÚRCIA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00  7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50
60.000,00 9.422,75 D'ara endavant 23,50

COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LA RIOJA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00  1.182,75  7.750,00 11,60
20.200,00  2.081,75 15.000,00 14,60
35.200,00  4.271,75 14.800,00 18,80
50.000,00  7.054,75 10.000,00 19,50
60.000,00  9.004,75 60.000,00 23,50
120.000,00 23.104,75 D'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA

Escala autonòmica per a l'any 2018:

 

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

         0,00

       0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

4.550,00

11,00

17.000,00

1.745,50

13.000,00

13,90

30.000,00

3.552,50

20.000,00

18,00

50.000,00

7.152,50

15.000,00

23,50

65.000,00

10.677,50

15.000,00

24,50

80.000,00

14.352,50

40.000,00

25,00

120.000,00

24.352,50

D'ara endavant

25,50

CONTRIBUENTS RESIDENTS EN CEUTA I MELILLA

L'escala a aplicar als residents a les dues ciutats autònomes per a l'exercici el 2018 serà la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,50
60.000,00 8,992,75 D'ara endavant 22,50

Tipus de gravamen general autonòmic

S'entendrà per tipus de gravamen general autonòmic o complementari el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l'aplicació de l'escala autonòmica o complementària, prevista a l'article 74 de la Llei de l'Impost, per la base liquidable general.

El tipus de gravamen general autonòmic s'expressarà amb dos decimals.