Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6. Quota íntegra

  1. 8.6.1. Gravamen de la base liquidable general
  2. 8.6.2. Rendes exemptes excepte per determinar el tipus de gravamen
  3. 8.6.3. Anualitats per aliments a favor dels fills
  4. 8.6.4. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi