Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.1. Gravamen de la base liquidable general

  1. 8.6.1.1. Quota íntegra estatal
  2. 8.6.1.2. Quota íntegra autonòmica