Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.1.Gravamen de la base liquidable general

  1. 8.6.1.1.Quota íntegra estatal
  2. 8.6.1.2.Quota íntegra autonòmica