Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2. Règim general

  1. 9.8.2.1. Saldos pendents d'exercicis anteriors
  2. 9.8.2.2. Deduccions de l'exercici 2018