Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.Régimen general

  1. 9.8.2.1.Saldos pendents d'exercicis anteriors
  2. 9.8.2.2.Deduccions de l'exercici 2018