Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.1. Saldos pendents d'exercicis anteriors

 1. RÈGIM GENERAL

  • SALDOS PENDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS

   S'indicaran els saldos pendents corresponents a les diferents modalitats de deducció per inversions procedents d'exercicis anteriors, distingint aquells saldos per als quals l'exercici 2018 sigui l'últim exercici d'aplicació de la resta dels saldos pendents.

   Atenció: el programa no preveu l'aplicació de saldos pendents de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques realitzades pel coproductor financer, ja que per a aquest cas no té en compte el límit establert legalment del 5 per 100 de la renda del període derivada d'aquestes inversions.

 2. RÈGIMS ESPECIALS

  S'indicaran els saldos pendents de deducció procedents dels règims especials de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic.