Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8. Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial

  1. 9.8.1. Condicions i requisits generals d'aplicació
  2. 9.8.2. Règim general
  3. 9.8.3. Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
  4. 9.8.4. Règim especial per a inversions a les Canarias