Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.6.Per creació d'ocupació

Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i contractin el seu primer treballador a través d'un contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors, que sigui menor de 30 anys, podrà deduir de la quota íntegra la quantitat de 3.000 euros.

Per a les empreses amb 50 o menys treballadors que realitzin la contractació d'aturats beneficiaris d'una prestació contributiva d'atur podran deduir de la quota íntegra el 50 per cent del menor dels següents imports:

  1. L'import de la prestació d'atur que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.

  2. L'import corresponent a dotze mensualitats de la prestació d'atur que tingués reconeguda