Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.6. Per creació de llocs de treball

Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i contractin al seu primer treballador a través d'un contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors, que sigui menor de 30 anys, podrà deduir de la quota íntegra la quantitat de 3.000 euros.

Per a les empreses amb 50 o menys treballadors que realitzin la contractació de desocupats beneficiaris d'una prestació contributiva de desocupació podran deduir de la quota íntegra el 50 per cent del menor dels següents imports:

  1. L'import de la prestació per desocupació que el treballador tingui pendent de percebre en el moment de la contractació.

  2. L'import corresponent a dotze mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda