Eduki nagusira salto egitea

Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga ordaintzetik salbuestea

Neurri hori aplikatuz, EEEBZren zergadunek aukera izango dute 2021ean aurkezten diren zergaren autolikidazioetan ez sartzeko 21-07-01etik 21-09-30era bitartean sartutako elektrizitatearen ordainsariak.

Neurri honen aurrekari dira Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Premiazko Neurriei buruzko urriaren 5eko 15/18 Errege Lege Dekretuaren seigarren eta zazpigarren xedapen gehigarriak. Besteak beste, Zergen Zuzendaritza Nagusiaren kontsulta lotesleak eragin zituen: V3288-19, V3142-19, V0193-20, V0044-21 eta V 0295-21.

Neurri hori aplikatzeak ez du nahitaez esan nahi 2021eko hirugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuaren zenbatekoa zero denik; izan ere, 2021-01-01etik 2021-06-30era bitartean sartutako elektrizitatearen ordainsariak 2021-07-01etik 2021-09-30era bitartean jasotzen badira, haien zenbatekoa autolikidatu egin beharko da 2021eko hirugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuan.

Aipatutako 12/2021 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluaren aplikazioak hirugarren eta laugarren ordainketa zatikatuaren eta urteko autolikidazioaren zehaztapenari eragiten dio aurreko urtean, instalazio guztiak barne, 500.000 eurotik gorako ekoizpen-balioa izan duten zergadunentzat (lau ordainketa zatikatu eta urteko autolikidazio bat aurkeztera behartuta), era honetan:

  • 583 eredua. 2021eko hirugarren ordainketa zatikatua (2021eko azaroaren 1etik 20ra bitartean aurkeztu beharrekoa) = % 7 (2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko irailaren 30era sartutako elektrizitatearen ordainsarien eta 2021eko uztailaren 1etik 2021eko irailaren 30era sartutako elektrizitatearen ordainsarien arteko aldearen gainean) – (2021eko lehen eta bigarren hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuen batura).

  • 583 eredua. 2021eko laugarren ordainketa zatikatua (2022ko otsailaren 1a eta 20a bitartean aurkeztu behar da) = % 7 (2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra sartutako elektrizitatearen ordainsarien eta 2021eko uztailaren 1etik 2021eko irailaren 30era sartutako elektrizitatearen ordainsarien arteko aldearen gainean) – (2021eko lehen, bigarren eta hirugarren hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuen batura).

  • 583 eredua. 2021eko urteko autolikidazioa (2022ko azaroan aurkeztu beharrekoa) = % 7 (2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra sartutako elektrizitatearen ordainsarien eta 2021eko uztailaren 1etik 2021eko irailaren 30era sartutako elektrizitatearen ordainsarien arteko aldearen gainean) – (2021eko lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuen batura).

Aipatutako 12/2021 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluaren aplikazioak ordainketa zatikatuaren eta urteko autolikidazioaren zehaztapenari eragiten dio aurreko urtean, instalazio guztiak barne, 500.000 eurotik beherako ekoizpen-balioa izan duten zergadunentzat (ordainketa zatikatu bat eta urteko autolikidazio bat aurkeztera behartuta), era honetan:

  • 583 eredua. 2021eko ordainketa zatikatua (2021eko azaroaren 1etik 20ra bitartean aurkeztu beharrekoa) = % 7 (2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean sartutako elektrizitatearen ordainsarien eta 2021eko uztailaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean sartutako elektrizitatearen ordainsarien arteko aldearen gainean).

  • 583 eredua. 2021eko urteko autolikidazioa (2022ko azaroan aurkeztu beharrekoa) = % 7 (2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra sartutako elektrizitatearen ordainsarien eta 2021eko uztailaren 1etik 2021eko irailaren 30era sartutako elektrizitatearen ordainsarien arteko aldeari dagokionez) – (2021eko ordainketa zatikatua).

,Aipatutako 12/2021 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluaren aplikazioak, jarduera 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko urriaren 31ra bitartean uzten duten zergadunei dagokienez (uzteagatiko autolikidazioa aurkeztu behar dute), eragina du urteko autolikidazioaren zehaztapenean, baldin eta 2021eko uztailaren 1aren ondoren uzten badute, era honetan:

  • 588 eredua. 2021eko urteko autolikidazioa (2021eko azaroan aurkeztu beharrekoa) = % 7 (2021-01-01etik kargua utzi arte sartutako elektrizitatearen ordainsarien eta 2021-07-01etik 2021-09-30era sartutako elektrizitatearen ordainsarien arteko aldeari buruzkoa).