Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 11. Réxime fiscal das cooperativas

As sociedades cooperativas que apliquen o réxime fiscal regulado na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, deberán ter en conta ademais da normativa xeral do Imposto sobre Sociedades (consulte o  Capítulo 5 «Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da base impoñible» e o Capítulo 6 «Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da débeda tributaria» deste Manual relativo á liquidación do Imposto), as regras especiais previstas na devandita Lei.

Para ter en conta:

As normas do Capítulo IV do Título II («Regras especiais aplicables no Imposto sobre Sociedades ») e do Título III («Dos socios e asociados das cooperativas ») da Lei 20/1990, do 19 de decembro, son de aplicación a todas as cooperativas regularmente constituídas e inscritas no Rexistro de Cooperativas, aínda no caso de que incorran nalgunha das causas de perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida.

  1. Clases de cooperativas
  2. Especialidades aplicables ás cooperativas na liquidación do Imposto
  3. Esquema de liquidación do Imposto sobre Sociedades das Sociedades Cooperativas